Hoe belangrijk is geloof?

Geloof betekent ergens volledig vertrouwen in hebben. Het is een vaste verzekering van wat wij hopen, een bewijs van wat wij niet zien. Geloof en gebed kunnen doen wat geen menselijke macht kan doen. Maar als wij het geloof willen versterken, moeten wij bereid zijn het op de proef te stellen. Hoe belangrijk is geloof?

Christelijke godsdienst

Het christelijk geloof is gebaseerd op de Bijbel. Het duidt op de houding van de mens tegenover God. Het is dus vooral een kwestie van vertrouwen in God en sluit de dimensie van kennis van goddelijke werkelijkheden niet uit. In feite is het christelijk geloof het vertrouwen in de goddelijke drie-eenheid van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Het is ook de zekerheid van de verlossing van zonden door het lijden en de verrijzenis van Jezus. In de verschillende versies van het Credo wordt het echter op een synthetische manier uitgedrukt.

Islamitische godsdienst

Het Moslim geloof is gebaseerd op de Koran. Allah, die in de Islam God wordt genoemd, is inderdaad degene van wie al het goede te verwachten is en tot wie men zich moet wenden wanneer alles verkeerd gaat. Voor ons zal het geloof gezien worden door de Bijbel. Alvorens dit te doen, moet men vast in God geloven, volledig vertrouwen in Hem hebben alvorens Hem volledig te vertrouwen. Daartoe is het geloof een van de vijf pijlers van de islam. Het geloof in de Islam bestaat uit het geloof in Allah, de engelen, de geopenbaarde Boeken, de boodschappers van God, de Laatste Dag en het lot, waaronder goed en kwaad.

Het belang van geloof

Wat is geloof? Het is niet alleen geloof in God (zie onze pagina over het verschil tussen geloof en overtuiging), maar geloof is een manier van leven. Met andere woorden, het is een manier om het leven op te vatten in het licht van wat God in zijn Woord verklaart. Laten we begrijpen dat geloof de essentie is van alle genade. Zonder geloof zijn onze gebeden van geen belang, want het is het geloof dat aan de oorsprong ligt van elk wonder. Ons geloof moet boven onze rede, logica en intuïtie staan. In feite is het principe van het geloof dat alles nog mogelijk is wanneer er geen uitweg meer is. Alles is te vinden in het Woord van de levende God. Wij moeten het Woord van God lezen om het te begrijpen, want uit begrip komt zekerheid voort, en uit zekerheid geloof. Het is in het volle bewustzijn dat wij besluiten vast in God te geloven, dat wij besluiten Hem ten volle te vertrouwen. Geloof is ook trouw, trouw zijn aan het woord van God. Wij moeten een onwankelbaar geloof in God hebben om onze dagelijkse problemen gemakkelijk te overwinnen.

Geloof om beproevingen te overwinnen

Vandaag de dag is ons dagelijks leven vol met eindeloze problemen en zorgen. Wij moeten geloof hebben om al deze uitdagingen van het leven te overwinnen. Bovendien is geloof synoniem met vertrouwen, geloof geeft ons een onwankelbaar vertrouwen in God, onze enige rots. Door het geloof zijn wij er zeker van dat God ons liefheeft met een zuivere en oprechte liefde, waardoor ons eigen vertrouwen in onszelf toeneemt. Bovenal bevrijdt de gedachte dat God ons zeer liefheeft ons van het oordeel van anderen. Het belangrijkste is God alleen te behagen en bovenal te werken aan verlossing. Geloof geeft ons de zekerheid dat God aan onze kant staat, altijd, overal en in elke fase van ons leven. Maar door de beproevingen van het leven, kunnen wij geloof in God krijgen. Geloof in deze tijden komt voort uit het feit dat wij koste wat kost moeten geloven dat er een grote oppermacht is die de wereld regeert en dat is niemand anders dan God. Geloof stelt ons in staat meer goeds uit een kwaad te halen, omdat wij begrepen zouden hebben dat de goddelijke voorzienigheid ons altijd leidt. Met andere woorden, het geloof stelt ons in staat om vele beproevingen op een meer serene wijze te doorstaan. Het is vooral een kracht op zich. Het is door beproevingen te doorstaan en te overwinnen dat wij geloof en geduld zullen ontwikkelen. Wij moeten echter weten dat het niet zozeer het geloof is dat ons helpt, als wel datgene waarop ons geloof gebaseerd is. Uw geloof kan ofwel in het Woord van God zijn, of in een gebed, of in een loflied, of in een godsdienst of geloofssysteem. Niettemin is de keuze van de dingen waarin wij ons geloof kunnen stellen bijna onbeperkt. Wij kunnen in de verleiding komen ons vertrouwen op vele dingen te stellen, maar zij zijn ons vertrouwen niet waardig. Wij kunnen bijvoorbeeld ons vertrouwen stellen in geld, in onze vrienden, in het leger, enz

Geloof betekent gewoonlijk een vaste overtuiging, diep vertrouwen, zekerheid of trouw aan iets hebben. Geloof is een onwankelbaar levend vertrouwen. Naarmate ons geloof in God toeneemt, worden wij trouwer, standvastiger, vastberadener en vastberadener in ons geloof in God.