Wat is geloof volgens de Bijbel?

Wanneer iemand een zeer stressvolle situatie doormaakt of een zeer moeilijke beproeving doormaakt, wordt hem of haar vaak aangeraden het geloof te behouden. Geloof is een begrip dat iedereen op verschillende manieren kan interpreteren. De Bijbel geeft echter een unieke definitie van geloof. Wat is geloof volgens de Bijbel?

Definitie van geloof volgens de Bijbel

Geloof wordt in het Latijn vertaald met fides en in het Grieks met pistis, synoniem voor geloof. Volgens Hebreeën 11:1 is het de volle verzekering van alles waarop je hoopt. Vertrouwen houden is dus met grote vastberadenheid geloven in iets waarop je hoopt, maar dat je nog niet hebt verkregen. Het is ook het bewijs van alles wat onzichtbaar en geestelijk is. Het is een van de woorden die gebruikt worden om het gedrag van de mens voor God te analyseren. Wanneer je een gebed doet of God om iets vraagt, is het noodzakelijk dat je het belang van geloof hebt om voldoening te krijgen. Je moet geloven dat Christus je zal geven wat je verlangt, zodat je verlangen bevredigd zal worden.

Geloof, een zekerheid verkregen door gebed

Het is niet gemakkelijk geloof te hebben, vooral wanneer men met bepaalde ernstige situaties wordt geconfronteerd. De meeste mensen zinken weg in wanhoop in plaats van God te vertrouwen in Zijn aanwezigheid. We kunnen niet hopen geloof te hebben zonder Gods hulp. De Bijbel legt uit dat de beste manier om tot een volwassen geloof te komen is door tot de Heer te naderen. U kunt dit op verschillende manieren doen: door in de Bijbel te lezen en door te bidden. Zoals Paulus in de Bijbel zegt, moet je je over geen enkele situatie zorgen maken.

In plaats daarvan moet u uw noden onder de aandacht van God brengen door te smeken en te bidden. Dankzegging is ook nodig om dichter bij God te komen. De vrede van God, wiens macht alle verstand te boven gaat, zal in u komen en uw hart bewaken in Christus Jezus. Alle mensen die de moeite namen om de woorden van Paulus op te volgen, zagen hun geloof toenemen. Sommige passages in de Bijbel geven enkele voorbeelden van geloof. Door ze te lezen, kunt u ook uw geloof in God vergroten. Inderdaad, zoals in de Bijbel staat geschreven (Romeinen 10:17), wordt het geloof geboren uit de woorden die wij horen.

Enkele voorbeelden van geloof in de Bijbel

De definitie van geloof in de Bijbel wordt geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden. De eerste gaat over de blinde man die door Jezus genezen wilde worden. Natuurlijk, hij verrichtte wat je zou kunnen omschrijven als een wonder. Jezus vroeg hun echter eerst of zij geloofden in zijn vermogen om hen te genezen. Pas nadat de twee mannen bevestigend hadden geantwoord, raakte hij hun ogen aan en sprak een woord.

Het geloof van de twee mannen in God is dus het element dat hun genezing mogelijk maakte. Als u niet weet wat het verschil is tussen geloof en overtuiging, nodig ik u uit de daaraan gewijde bladzijde te lezen. Het verhaal van de drie mannen die weigerden het standbeeld van Nebukadnezar te aanbidden door er zich voor neer te buigen, is een ander tastbaar voorbeeld van geloof. Iedereen die weigerde dit beeld als god te erkennen, werd naar een oven gestuurd.

De drie mannen, Abednego, Sadrach en Mesach, antwoordden de koning dat zelfs als zij in de oven zouden worden gegooid, de God die zij aanbaden in staat was hen te redden. Zij waren op dat moment niet zeker van hun redding. Zij hadden echter de zekerheid en het geloof dat de Heer hen zou helpen. Dit geloof was gebaseerd op onderwerping aan Jezus en vervolgens het onderhouden van de geboden. Deze twee voorbeelden kunnen u helpen de betekenis van geloof volgens de Bijbel te begrijpen.

Geloof zonder het houden van Gods geboden is dood

Hoewel het geloof in God van het allergrootste belang is, is het ook absoluut noodzakelijk om Zijn geboden te onderhouden. Zoals de apostel Jakobus opmerkt, is geloof in God zonder concrete werken nutteloos of ijdel. Het is gemakkelijk deze logica te begrijpen door te verwijzen naar hetverhaal van Abraham. Abraham aarzelde niet, ondanks zijn immense geloof, om zijn enige kind op het altaar te offeren. Geloof is niet alleen je vertrouwen op God stellen. Het moet ook blijken uit uw daden, vooral een grote eerbied voor de Tien Geboden.

Uiteindelijk heb je alleen geloof als je vast gelooft in Jezus. Het is echter niet alleen een kwestie van geloven in zijn bestaan. Je moet het laten zien in je dagelijks leven door God te gehoorzamen. Om dit geloof te laten groeien, volg Zijn woord en stop niet met bidden.