Wat is het verschil tussen geloof en overtuiging?

Geloof en overtuiging worden vaak door elkaar gebruikt, in die mate zelfs dat de twee termen soms ten onrechte in plaats van elkaar worden gebruikt. Ik nodig u uit onze pagina te raadplegen over wat geloof is. Geloof is de daad van vast geloven in iets dat men als waar beschouwt. Geloof is een dieper begrip dat verwijst naar een vast en absoluut vertrouwen in iets. Beide begrippen worden ten onrechte in verband gebracht met de religieuze grondslag. Wat is er echt aan de hand?

Faith

Vertrouwen hebben in iets of iemand is vast geloven in dat ding en die persoon. Het is er blind vertrouwen in hebben. Het is bepaalde gebeurtenissen als echt beschouwen en er hartstochtelijk aan vasthouden.

Geloof manifesteert zich in het hart en heeft niets te maken met het verstand. Het is de voorwaarde van alle religie, maar is niet exclusief voorbehouden aan spiritualiteit. Wanneer het in verband wordt gebracht met godsdienst, uit het zich in daden van devotie en het aannemen van een bepaald aantal gedragingen die deze intieme overtuiging moeten weerspiegelen.

Geloof is persoonlijk en komt uit het hart. Het sluimert in elk individu en komt tot uiting in bepaalde aspecten van het leven. Het is een innerlijke kracht die ieder mens bezielt, en die door geen mens of feit wordt onderwezen. Het is ook tijdloos.

Geloof en onderwijs

Geloof heeft niets te maken met onderwijs, omdat het niet kan worden onderwezen. Iemand geloof bijbrengen is hetzelfde als hem liefde of haat bijbrengen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar, want geloof kan niet worden overgeplant: het wordt gezaaid. Het is een diep en intiem iets dat niet kan worden uitgelegd. De beste manier om iemand tot geloof te brengen is hem bewust te maken van bepaalde waarden in het leven.

Geloof als bron van heelheid

Het belang van het geloof is geworteld in het hart en is onwankelbaar, ongeacht de situatie. Het hangt van niets anders af, omdat het niet geleerd wordt. Het is heel intiem en komt altijd onverwacht, in een vorm die je niet verwacht. Het sluit dus fanatisme en elke notie van gevaar uit. Een gelovig mens probeert niet zijn standpunt op te dringen door te beweren dat het het beste is. Hij hoeft zijn mening ook niet te verdedigen omdat hij er vast van overtuigd is dat hij gelijk heeft. Deze overtuiging leidt tot een gevoel van vervulling en welzijn dat door niets en niemand kan worden afgeschud.

Geloof

Geloof is een mentaal proces dat een individu doorloopt wanneer hij een stelling of hypothese wil onderschrijven. Het stelt hem in staat de stelling of hypothese als waarheid aan te nemen en deze te bevestigen of te ontkennen. Het houdt geen rekening met de feiten, en daarom wordt erkend dat geloof zekerheid is zonder bewijs.

Het is het tegenovergestelde van kritisch denken en verwijst naar wat men gelooft. Inderdaad, de aardse reis van een individu wordt gekenmerkt door populaire en persoonlijke overtuigingen. Een populaire overtuiging wordt gelijkgesteld met een absolute waarheid, terwijl de kiem van twijfel diep in ieder van hen ligt. Het menselijk leven wordt bepaald door overtuigingen die over het algemeen bedoeld zijn om gerust te stellen. Het is verbonden met de geest, die regelmatig moet worden gesterkt in haar onophoudelijke activiteit.

Bijzonderheden van het geloof

Geloof heeftvolgens de Bijbel ook andere kenmerken.

Het is dogmatisch omdat het het resultaat is van beschaving en ons verstand. Inderdaad, de beschaving en onze geest houden zich aan principes vast met als enig doel geruststelling. Geloof brengt angst met zich mee en is beperkend. Het impliceert termen als “Ik zal nooit rijk worden in mijn leven als ik niet studeer” of “Ik verdien geen geluk na wat ik heb gedaan”. Aangezien elk geloof gepaard gaat met zijn uitvloeisel van angsten, is het geen wonder dat zij eindeloos aan elkaar worden geketend om het vorige te compenseren.

Geloof is ook mentaal. Het ontstaat in de geest en is doordrongen van belangrijke personen, feiten of gebeurtenissen. In tegenstelling tot geloof, dat een emanatie is van het hart en niet verbonden is met een externe gebeurtenis. Geloof is zuiver cerebraal en kan worden weggevaagd door andere gebeurtenissen en concrete feiten. Het is verbonden met iets onzekers en wanneer de onzekerheid verdwijnt, verdwijnt ook het geloof.

Geloof kan ook schadelijk zijn. Een overdreven geloof kan schadelijk zijn voor het individu en zijn omgeving, want het leidt tot fanatisme en bijgeloof. De fanaticus klampt zich vast aan een broos geloof dat hij koste wat kost wil verdedigen. Dit brengt hem ertoe iedereen aan te vallen die niet denkt zoals hij.

Bovendien kunnen geloof en godsdienst met elkaar in verband worden gebracht. In feite zijn de meeste religies opgebouwd en functioneren zij op basis van overtuigingen. Maar spirituele leringen zijn niet bedoeld om blindelings geconsumeerd te worden. Zij worden in de eerste plaats gebruikt om de weg te wijzen, de richting van de verlossing.

Geloof is een intieme waarheid, verankerd in het lichaam. Het is onwankelbaar en is niet gebonden aan enig extern feit. Het is nuttig voor het psychologisch welzijn en manifesteert zich op verschillende manieren. Anderzijds wordt geloof gegenereerd door externe feiten. Het is suggestief en soms gênant. Een slecht gecontroleerde overtuiging kan leiden tot bepaalde misbruikende gedragingen.